Lluís Llach

Cançó a Mahalta

Aquest poema també l'han musicat: Espiral d'Embulls .

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau

i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar –la nostra pàtria antiga–.

Març 1937

TORRES, Màrius (1947): Poesies. Coyoacan: Quaderns de l'Exili, p. 23.