Miquel Martí i Pol

Temps nou

Aquest poema l'han interpretat: Dolors Laffitte .

Aquesta cambra sols parla de tu.

Transcorre el temps i em veig desmesurat
perquè no et tinc, i ja no em sé comprendre
fora dels límits del teu cos.
Fidel,
la primavera torna als vells pollancs
que ja verdegen.
I és la transparent
quietud d'aquest aire el que de nou
em confereix la serenor volguda.