Vicent Andrés Estellés

Cançó de bressol

Aquest poema l'han interpretat: Araceli Banyuls .

Ai, mumare meva,quin fretet que tenc...
J. Vidal Alcover

Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només.

Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment.

Jo tinc una Mort petita
que trau els peus dels bolquers.

Només tinc la meua Mort
i no necessite res.

Jo tinc una Mort petita
i és, d’allò meu, el més meu.

Molt més meua que la vida,
amb mi va i amb mi se’n ve.

És la meua ama, i és l’ama
del corral i del carrer,
de la llimera i la parra
i la flor del taronger.

Octubre, 1953