Josep Carner

En el davallant

Aquest poema l'han interpretat: Guillermina Motta .

¿Vindreu encara, alades,
oh imatges, oh tonades,
vora d’un cor transit?
¿Veuré mai més les fades
pel caminal guarnit
de fulles trepitjades?

Passada ma verema,
la boira veig muntar.
Tant és: fins l’hora extrema
que el mon s’esvairà,
val més cantar que témer
i témer que oblidar.