Maria Antònia Salvà

Quietud

Aquest poema l'han interpretat: Oliva trencada .

Ombra de pinar dorment,
amb sol filtrat de migdia.
-No corre un alè de vent,
que també s’ensopiria.-

De sobte, amb lleu frissament,
una branca s’estremia…
Era un aucell que hi venia?
era el sospir d’un absent?...