Camí vell

Oh! camí vell on dins la penya dura
I llisa, vaig seguint cada graó
Com t'han deixat! És per bona ventura
Que hi baixa cap al tard algun pastor

Encara hom veu entre les romagueres
I els rebrots molls de mel del romaní Girar fidel les antigues roderes
Per mostrar que has estat un bon camí

Bé n'has patit de xàfecs i d'agravis Camí revell de marges desiguals
La penya té senyal del pas dels avis I de la pesantor de les semals

I els esquellots de la tragineria
I els cants de les veremes, ara on seran
Sols dins ma piadosa poesia
Com un ressò de somnis reviuran

El bon Sant Roc altre temps t'emparava Amb el seu oratori en el replà
Entre les paradades ell mirava
Els llauradors amb prou feines llaurar

Avui encara el seu record perdura
Ell guarda el camí vell i el terme esquiu I quan el cel clareja una llum pura
Tot sol descansa a l'ombra de l'oliu