Sílvia Amigó

Si n'és cel

Aquest poema l'han interpretat: Toti Soler .

Si n’és cel, que sigui blau
Si n’és flor, la més senzilla
Si viu dins l’aire, que sigui pur
Si n’és el fruit, el més saborós
Si n’és la llavor, la més fecunda
Si encara és brot, el protegim del dubte

Si el nostre amor...