Joan Brossa

Una onada

Una onada
o un arbre, encara que poden
ser molt detallats, representen
una onada
o un arbre.

I no em cusis més botons
inútils a les mànigues
de l’americana.