Joan Brossa

La moneda al mitjó

Aquest poema l'han interpretat: Le petit Ramon .

¿Vós creieu que el nom té influència damunt
el caràcter?
El terra és desigual: hi ha altituds
i depressions.
Hauríem d’educar la mà esquerra
igual que la dreta.
La carta que heu posat al plat deu ser
una figura.
Una agulla fa conèixer la pregunta.
La cua d’aquest bou sembla un espantamosques.
Amb els ulls he inflamat un got d’aigua.
Al paisatge només destaquen alguns detalls
de primer terme.
Les plantes i els insectes donen un significat
a tot.