Clementina Arderiu

Alegria

Aquest poema l'han interpretat: Abelard Alba & Ivan Brull .

Cor meu, solellada
turbulŔncia roja:
plenitud que salta
desbridada i folla.
Alegria! Bandera
coronant la torre-
bastides no calen
ni cordes ni roses...

Roda, roda, roda,
animeta meva,
no secreta, fonda...
Cerca, mira, parla,
cenyeix graciosa,
domina i acaba
amb ta pura forša
la meva ventura...
Intactes les hores
em facin corona.