Jacint Verdaguer

Lo cego d'Alhama

Aquest poema l'han interpretat: Jaume Arnella .

Tot ho ha perdut
lo cego d'Alhama,
son hort sempre verd,
son hort i sa casa,
son pare estimat,
sa mare i germana,
sa esposa i sos fills,
lo niu i niuada,
i ai!, l'enteniment,
finestra de l'Ónima.

Tot ho ha perdut,
sinˇ la guitarra.
Quan pensa en los seus,
amb ella s'abraša,
i ploren tots dos,
i ploren i canten,
com dos cors malalts
de mal d'enyoranša.

Ma esposa a on Ús?
lo cego demana:
ľ a on sˇn mos fills?,
a on sˇn mos pares?,
me faltaven ulls,
ara tot me falta... ľ

Ella, gemegant,
respon a ses llÓgrimes;
mes en sos gemecs,
lo cego d'Alhama
creu sentir lo plor
d'aquells que tant aima.