Màrius Torres

Tardor, 1942

Aquest poema l'han interpretat: Meritxell Gené .

Els cels més purs de l'any són els que fan
els capaltards de l'autumne.
Les roses són més nobles, enllaçant
un màrtir fust de columna.

Els arbres seculars fruiten amor:
palmes, oliveres, cedres.
El temps impregna del mateix sabor
les ànimes i les pedres.

– Si al nostre veire, avui, el vi té gust
de vinya bordenca i agra,
l'antic cristall guarda el perfum august
– Pàtria, el perfum que consagra.

Novembre 1942

TORRES, Màrius (1947): Poesies. Coyoacan: Quaderns de l'Exili, p. 122.