Si com l’oreig
que encén la rosa
mire i no veig
créixer una rosa,
tot ens proposa
jorns de festeig
o cada cosa
aiguabarreig.

Si com l’oreig
que encén la rosa
mire i no veig
créixer una rosa,
tot ens proposa
jorns de festeig
o cada cosa
aiguabarreig.