Vicent Andrés Estellés

Tots em tiren pedraetes

Aquest poema l'han interpretat: Al Tall .

Tots em tiren pedraetes,
jo pedraetes no en vull;
si me les tira el meu nóvio,
vinguen pedres com el puny.

Al meu amor no li falta
cada dia el seu treball;
com és un amor de pobre,
tot el dia el passa al tall.

L’ofici que més m’agrada
és l’ofici de forner;
escombra i encén el forn
i deixa en la posta el rent.