Miquel Martí i Pol

No demano gran cosa

Aquest poema l'han interpretat: Nina i Paco Muñoz .

No demano gran cosa:
poder parlar sense estrafer la veu,
caminar sense crosses,
fer l’amor sense haver de demanar permisos,
escriure en un paper sense pautes.

O bé, si sembla massa:
escriure sense haver d’estrafer la veu,
caminar sense pautes,
parlar sense haver de demanar permisos,
fer l’amor sense crosses.

O bé, si sembla massa:
fer l’amor sense haver d’estrafer la veu,
escriure sense crosses,
caminar sense haver de demanar permisos,
poder parlar sense pautes.

O bé, si sembla massa…

Proposta de treball sobre el poema, al dossier didàctic sobre l'Antologia poètica de Miquel Martí i Pol (Barcanova).