Joan Margarit

Dona de primavera

Aquest poema l'han interpretat: Dídac Rocher .

Darrere les paraules només et tinc a tu.
Trist el qui mai no ha perdut
per amor una casa.
Trist el qui mor envoltat de respecte i prestigi.
Jo em crec el que passa en la nit
estrellada d'un vers.