Ramon Llull

Llibre d'amic i amat

Aquest poema l'han interpretat: Aspriu .

Amor Ús mar tribulada
d'ondes e de vents,
qui no hi ha port ni ribatge.

Pereix l'amich en la mar
e en son perill pereixen sos turments
e naixen sos compliments.