Ramon Llull

Tractat d'astronomia

Aquest poema l'han interpretat: Aspriu .

Sanitat, malaltia, vida, mort, goig e ira,
riquesa, pobresa, abundÓncia, fretura, rep˛s, treball,
comenšar viatge, prendre muller,
demanar do, vent, pluja, gel,
lladronici, guerra, pau,
guanyar, perdre, venšre, Ússer venšut,

anar en una terra e no en altra,
demanar una cosa e no un altre,
e a un home e no a altre,
e en un temps e no en altre,

lladronici, guerra, pau,
guanyar, perdre, venšre, Ússer venšut