Ramon Llull

De esperansa

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

Can per l’estela en l’albor,
e s’apareylon tuyt li flor,
que•l sol multiplic lur color,
d’esperansa
mi vest alegransa
d’una dousor confiansa,
que ay en la dona d’amor;
e adoncs deman confessor,
a tuyt m’acús per peccador,
e qu’él me man
que reta tot lo dan
que ay donat gran, en peccan,
a cels qui estan servidors
de la reyna de valors,
per so que n’esper tal secors,
c’a nul peccat
no sia obligat
pus que•m sia be confessat.