Ramon Llull

De obrar

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

A, mal viciós obrar!
Ja no us pogués mays atrobar
en mes mans, on tant faliment
ay fayt, a tort, a manta gent!
A, mal obrar que res no val!
per vos me venrà tant de mal,
si contricció no•m secor
ab mant suspir e ab mant plor.
A, mans males plenes de mal!
si anatz en foc infernal,
què us valrà quant avetz obrat
en esta vida ab peccat?
car d’ella no auretz poder
en neguna bona obra fer,
ans estaretz co•l pex nadant
en flama de foc, trop cremant.
Faytz, doncs, de say quant be poretz,
car si u faytz mercè trobaretz,
e lo be que no poretz far,
faytz lo al cor molt desirar.