Ramon Llull

De obrar

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

A mal e viciós obrar!
Ja no us pogués mays atrobar
en mes mans, on tant faliment
ay fayt, a tort, a manta gent.
A mal obrar qui res no val!
Per vos me venrá tant de mal,
si contricció no·m secor
ab mant suspir e ab mant plor.
A mans males, plenes de mal!
Si anatz en foc infernal,
que us valrá quant havetz obrat
en esta vida ab peccat?
Car d’ella no hauretz poder
en neguna bona obra fer,
ans estaretz co·l pex nadant
en flama de foc, trop cremant.
Faytz, doncs, de say quant be poretz,
car si u faytz, mercé trobaretz;
e lo be que no poretz far
fayts-lo al cor molt desirar.