Ramon Llull

De occiositat

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

Hom ociós,
per que est pererós,
pus que a la mort fas ton cos?
Quant mort serás,
de que merit haurás
si de sa negun be no fas?
A las! Eu so
occiós de raó,
car no·m vir a contricció
e a suspir
e a mercé querir.
Car eu no so say per vivir
en per jasé
ni que no fassa re,
ans so creat a fayre be
e cessar mal;
e si d’asó no·m cal,
estaray en foc infernal.