Ramon Llull

De occiositat

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

Hom occiós:
per que est pererós,
pus que a la mort fas ton cós?
Quant mort seràs,
de que mèrit auràs
si de sà negun be no fas?
A, làs! Eu só
occiós de raó,
car no•m vir a contricció
e a suspir
e a mercè querir;
car eu no só say per vivir
e•n per jasé
ni que no fassa re,
ans só creat a fayre be
e cessar mal;
e si d’asò no•m cal,
estaray en foc infernal.