Ramon Llull

De falliment

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

Contricció, mercè vos rent,
car me fayts estar tant dolent
del greu falliment que hay fet,
car per vos, dona, me·n penet;
car, on mays vos voletz donar
a mon cor, mas me faytz plorar
e sanar de mon falliment,
per qui·m fayts trist e penedent.
Lo qual penedir e tristor
me fan gitar suspir d’amor,
per que·n mi faytz acordament
de tristor e d’elegrament;
lo qual atorc, am e desir,
car falliment no·m pot venir
quant so enaxí meytadat;
car si·m vol alegrar peccat,
tristor m’ajude·ncontinent,
e sí·s fa bo alegrament,
car tristor me vol enganar
e vol que no puscha amar.