Ramon Llull

De temor

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

Temor d’amor fina, leyal,
Contricció, en vostre ostal
es medecina de dolor
qui fa plorar li pecador
per la paor qui res no val,
e totz los seus gita a mal;
e car vas vos fa tant d’engan,
no•m tenc per seu d’aquí avan,
e maldic lo jorn qu’el’ha•m pres;
car li Senyor de tot quant es
no ay tant temut, com lo mon
qui de nul be no ha aon.
A, temor d’om enamorat
qui tem e plora son peccat!
a vos deman contricció
ab qui pusca trobar perdó,
e qui•m fassa sovén plorar
los meus peccatz e Deus amar;
e qui vos no ha, res no val,
ni fa d’amor son cor ostal.