Ramon Llull

D'amor

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

A, bon’amor! E per qual tort
que us aja fayt, a mala mort
m’a acusat la mala amor,
qui•m fa estar axi peccador,
que ’n pauc no son desesperat?
car home qui es en peccat
e qui mal’amor lo té pres,
sens contriccio no fa res.
A, bon’amor! poretz me dar
contricció de mon mal far,
per so que fuj’a mal’amors
qui procura plors e dolors,
e ’n infern mal totz temps aver,
per so car fa n’a son voler?
A, bon’amors: tan mal me sent,
car vas vos ay fayt faliment!
Mort só si de mi no us sové,
e que veng’a vostra mercè.