Ramon Llull

De sentir

Aquest poema l'han interpretat: Joan Manel .

O tu qui sents,
viandes, estruments,
odors, paraules, tocaments!
Quant mort serás,
de lay, e que sintrás
dels plaers que say sentits as?
Sintrás dolor
si fenex peccador,
la qual dolor será major
que tot plaer
qui·s pusca say haver,
si no·t vires a greu doler
de say sentir,
e a mersé querir,
per so que pusques far delir
lo faliment
que has fayt en sintent,
ab contricció penedent.