El zumzeig de la cigala,
zic-zic, zigaziu, ziu, ziu,
cridaner, repetitiu,
ens recorda que Ús lĺestiu.