Véns
           i vas.
Vius
           i mors.
Sols
           som

pura intermitència de records.