Andreu Valor

El contrari de res

Hi ha dies en què no m’importa dormir poc o molt.
En què l’únic examen que he d’aprovar és el del teus llavis,
i en què l’únic soroll
que m’interessa és el que fas
quan et bellugues al llit. Un d’aquest dies
vaig descobrir
que TU ets el contrari de RES.