Petit

Que vingui amb mans

Que sigui suau,
que sigui tendre,
rebonic,
de color blau,
que tingui blanc,
que sigui tou,
que voli molt,
que hi hagi el vent,
que sigui fi,
que sigui dolç,
que sigui dolç,
que sigui dolç,
que embafi molt,
que embafi tant,
que embafi bé,
que ho faci llarg,
que sigui llarg,
que es faci dur,
que vingui tot,
que vingui amb vent,
que embafi més,
que l'aire cal,
que sigui encès,
que l'aigua té
—també—
la mà del foc,
que dugui foc,
que sembli foc,
que vingui amb mans,
que vingui amb foc,
que cremi molt,
que cremi molt,
que cremi tant,
que l'aire cal,
que l'aigua té,
que cremi tant
que res no es cremi.