Celeste Alías

En la foscor del capvespre

En la foscor del capvespre
compto espais buits que
ja mai no podré omplir.

Oh, callades estrofes,
mots que se’ns escapen
dins resquícies de somnis.

Vull retenir-ne el polsim
alat que ens deixen als dits.