Cau dolçament, oh pluja, aquest matí!
Demà al matí ja hi haurà més d’un bri
en els teulats, on viuen els poetes.

Aigua suau fa créixer les herbetes.

Posa al Neptú del nostre vell jardí,
damunt sos rulls, el teu verdet més fi:
que ni el coneguin les marines pletes.

Aigua suau fa créixer les herbetes.

Que s’eixamori la que jo volguí;
no pas al front ni en el cabell diví,
sinó en el cor llurat de les sagetes.

Aigua suau fa créixer les herbetes.