Joan Amat

L'estrany futur

Ara que els déus ja han mort
què farem els homes
incrèduls
sense aquella tan ferma antiga esperança?

eren tranquils
amables
aquells temps mancats de dubtes
litúrgics

ara però que els déus ja han mort
que ja no hi són
quin ens serà als homes el nou nord
el just comport?

a punt de néixer
sense cap déu
innominada
desconeguda
s’alça sobre el nostre esperit la nova era

l’estrany futur