Les veus de l'Alguer

Dia dels morts

Aixeca-te, Pare,
que ja és tardor,
és temps de sembra,
los pardals
són plens d'esperança.

Sobre els camps
davallen pluges verdes
i los arados
obrin la terra.

Aixeca-te Pare
deixa lo tou jardí
de pena.
Vés pels camps
a sembrar lo forment
de la vida.