Toti Soler

Epigrama

Aquest poema també l'han musicat: Maria del Mar Bonet .

Un perfum de colors ha invadit a Margot
S'ha vestida de pressa:
Perquè hom no sabés de sa sina l'olor
s'ha posada una flor
damunt la roba fresca