Toni Subirana

Fem un viatge sense cap raó

Fem un viatge sense cap raó,
perquè la nit és clara,
perquè des de la barca, si tu vols,
amb els teus dits pentinis l'aigua...
Fem un viatge, que no és pas desig
ni duu cap mena de frisança;
fem un viatge perquè és bona la mar,
i ve de gust pujar a la barca...
Però no sé què passa al teu costat,
ni què encomana aquest sospir de l'aigua...
No sé quina frescor ve del teu braç!
Ai que la mar és falsa.