Al Tall

Lluna crua

A dalt de la torrella
dames del segle XIII
es passejaven nues.

Lluna crua,
falsa estela,
la nit vetla que vetla

Dames del segle
es passejaven nues
a dalt de la torrella
la nit vetla que vetla.

Lluna crua,
falsa estela,
la nit vetla que vetla