Titot

Amic

I
Amicx (Senher, no·us o cal dir
neys lo nom pus encarzezir),
d’ambas partz vos tramet salutz,
car es pros et aperceubutz;
s’era·us manca vera merces
devers la melhor de las tres,
ja may mon respieg ni mon suenh
non aurai en amic de luenh.
Preyar no·us aus d’autre mon be,
mas que vos clami gran merce
que siatz dreituriers e plas
d’un fait c’avem en vostras mas;
qu’en plag soi vengutz ab m’amiga,
que grans mals m’es e gran destriga.

Et em nos autreyatz abdos
que fermem en poder de vos
per dreg a far o per amor,
a costum de fin amador.
Mas una res m’es gran enuey:
qu’ilh vol e manda que per ley
digua sa razo e la mostre,
e l’esgardamen sia vostre.
Ieu, que·m clam, dey parlar premier,
que razo es e costumier
que sel que pert se deu clamar,
e sel que tol pot contrastar.
De lieis me clam c’ay pus amada
que nulha dona c’anc fos nada;
et amey la pauca e toza,
e pus coras que fo espoza.

E coras que saup far e dir
so que tota gen dec grazir,
pensey me que·l vengues denan
e que li mostres mon talan;
pregey la que·m dones sazo
don fos pus gualhartz e pus pro:
que·m baizes las oras que·m vis,
e que sol d’aitan me plevis.
Det m’o, e pres mon omenatje
et aic del baizar senhoratje
adoncx..., mas aras m’o estray
ses nulh nelegz que non li ay.
Per que m’a fag lo joc del fol,
que so que dona pueissas tol.
Ela comta, en sa razo,
que·s cuja que li tenga pro,
e dis qu’enquer no·s conoissia
si era o sens o folia;
encara comta, may avan,
que don de toza ni d’enfan,
segon razo, non deu estar.
Per c’a vos tanh del plag jutjar:
veus o, e no vo·n dirai mais;
car de cascu razo y lays
per abreujar e per auzir
e per vostre jutjamen dir.
E vos trametetz nos en carta
a mi com la razos o parta,
e sitot vos es d’amors ricx,
membre vos de vostre amicx,
senher.