Titot

Diu Bernat de Basell

I
Bernarz diz de Baseill
qe·s fara chantaire;
e no s’en meraveill
hom de son repaire,
car ben e gen sap trobar,
e moz e coblas laçar;
per qe·m par
qe de tot penra venjanssa
de paraulas e de lanssa,
e non er per lui celaz
dels laiz ni dels coronaz.

II
Ges no s’en engrondeill
per nebot ni fraire
de Salsas tro Ereill,
c’us no s’en poc raire;
qe mal se saubon venjar
d’En Berengier de Monclar,
qe naffrar
lo cuidet per mi la panssa;
mas no·l sap qui no·l romanssa,
qe de premiers fo abaz,
mas lo reis l’a a postaz.

III
A peiras e anels
et deniers de borsa,
com conquerrez castels
e prenez per corsa
ses lanssa e ses escut?
Per qe mi par tot perdut.
Tal sai drut
qe porta cofa cornuda,
e sai qui es tals sa druda;
mas non l’en vuoill descobrir,
car hom sui que tem maldir.