Laia Llobera i Serra

Pèndol

Aquest poema l'han interpretat: Roger Martínez .

Esfera
           de pèndol
                             present.
                                            Si
                             t’atures
           l’atures
també.