Apel·les Mestres

La cançó dels invadits

Aquest poema l'han interpretat: Xavier Ribalta .

No passareu


No passareu! i si passeu,
serà damunt d’un clap de cendra:
les nostres vides les prendreu;
nostre esperit no l’heu de prendre.
¡Mes, no serà! ¡Per més que feu,
no passareu!

¡No passareu! I si passeu,
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a quin preu
s’abat un poble digne i lliure.
¡Mes, no serà! ¡Per més que feu,
no passareu!

No passareu! I si passeu,
decidirà un cop més la història,
entre el saió que clava en creu
i el just que hi mor, de qui és la glòria.
¡Mes, no serà! ¡Per més que feu,
no passareu!

A sang i a foc avançareu
de fortalesa en fortalesa;
però, ¿què hi fa, si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa!
Per ‘xo cantem: “¡Per més que feu,
no passareu!”