I

Un cap de capvespre
devers es mercat
vaig trobar una al•lota
que em té capgirat.

Li vaig dir: "Estic
tan enamorat
que per tu faria
s'ullastre esbrancat".

Fent mitja rialla
se girà i digué:
"No me plau fer quadres
al mig des carrer".

Llavors tira, tira
seguí caminant
jo que ensopegava,
ella ni es girà.

Enc que me diguis que m'estimes no ho puc creure
enc que me diguis que m'estimes, no ho creuré.
Ja me diràs a on treu cap tan d'estimar-me
el que tu vols ara ja ho he entès ben bé.

II

D'una correguda
la vaig encalçar
d'una rigolada
la vaig agafar.

Mira que estàs maca
li vaig ‘ver de dir
mentre m'esforçava
a quedar ben fi.

Ella me mirava
mig de coa d'ull
va fer dos badalls
i em va dir "te vull".

I sabeu lo que era
que més li agradà?
Un cotxe d'Amèrica
que li vaig mostrar!

Enc que me diguis que m'estimes no ho puc creure
enc que me diguis que m'estimes, no ho creuré.
Ja me diràs a on treu cap tan d'estimar-me
el que tu vols ara ja ho he entès ben bé.