Desideri Lombarte

Els maquis

Aquest poema l'han interpretat: Túrnez & Sesé .

¿Han visto a los bandoleros?
Preguntaven els civils.
I bandoleros què són?
Jo no sé el què volen dir.
Bandoleros son los maquis.
¿Han estado por aquí?
Bandoleros son los maquis.
¿Han estado por aquí?
Maqui, no n'hem vist mai cap
ni a casa ni pel camí.
Jo diria que no n'hi ha,
i si n'hi ha, ningú els ha vist;
o potser dormen de dia
i van i vénen de nit.
I vostès busquen els maquis
pels masos i pels camins?
Si n'hi ha, que n'hi haguessin,
no deuen ser molt roïns,
que si n'hi ha i ells volguessin,
pobreta Guàrdia Civil.

¿Han visto a los bandoleros?
Preguntaven els civils.
I bandoleros què són?
Jo no sé el què volen dir.
Bandoleros son los maquis.
¿Han estado por aquí?
Bandoleros son los maquis.
¿Han estado por aquí?
Maqui, no n'hem vist mai cap
ni a casa ni pel camí.
Jo diria que no n'hi ha,
i si n'hi ha, ningú els ha vist;
o potser dormen de dia
i van i vénen de nit.
I vostès busquen els maquis
pels masos i pels camins?
Si n'hi ha, que n'hi haguessin,
no deuen ser molt roïns,
que si n'hi ha i ells volguessin,
pobreta Guàrdia Civil.