Per veure qui passa
surt en el balcó
Na Margarideta,
Na Margaridó.

Passa la musica
amb el gros tambor,
passen les banderes
de la processó...
Ella té floretes
dins un canastró,
roses esfullades
i clavells d’olor,
roses esfullades,
clavellets d’olor,
per a quan arribi
Déu Nostre Senyor.

Mentres qui la gronxa
canta la cançó,
s’és adormideta
com un angeló.

S’és adormideta
i ara fa no-nó,
Na Margarideta,
Na Margaridó.