Joan Brossa

La mosca

Aquest poema l'han interpretat: Kitsch .

Salta a la cara.
De la cara
a les mans
i del coll
a la cara.
Salta a les mans.
De les mans
a la cara.
Salta al coll.
Del coll
a les mans,
de la cara
al coll.
Salta a la cara
la mosca pesada.
La mosca importuna
que vola pertot arreu.
La mosca,
la mosca intolerable.
Pertot arreu,
a les parets,
a les fustes,
els mobles,
les portes,
el sostre,
la mosca,
la mosca intolerable.
Hi ha papers matamosques
i tasses de vinagre
amb una gota de sucre
que serveix de trampa.
Una mosca
diposita els seus ous
en un tall de melˇ,
diposita els seus ous
al femer.
Una mosca
diposita els seus ous
a les flors,
damunt el pa,
a les escopidores
i fins a les capses de cigars,
la tapa de les quals hagi quedat oberta.