Jacint Verdaguer

Lluny de ma pàtria

Aquest poema l'han interpretat: Jaume Arnella .

Quan a Cuba jo arribí
me n'aní a l'hermosa platja,
a la platja d'orient
que mira l'endret d'Espanya.

Davant mos plorosos ulls
papalloneja una barca
on canten los mariners
una havanera galana.
Cantau, mariners, cantau,
no sou com jo lluny de la pàtria!

A plorar mon desconhort
m'asseguí sota una palma,
los aucellets del voltant
estaven canta que canta;
la gavina dins la mar.
lo sinsot dintre la branca.
Mes ai!, l'alegre cançó
fa més trista ma enyorança.
Cantau aucellets, cantau,
no sou com jo lluny de la pàtria!