La granota i el gripau
sĺhan jugat en una bassa
qui dels dos fa el millor salt
(el qui perdi és un babau).
Ella fa un doble mortal,
però el gripau vol córrer massa
i al final... rellisca i cau.