Les veus de l'Alguer

D'aquestes pedres

Tombes antigues
i silenci de morts
entorn a pedres
fàl•liques;
verges infecundes
es preparen
a l’últim sacrifici.
És nit de lluna plena
sobre els nuracs.
D’aquestes pedres
no han més sortit
herois ni el seny
de la Gran Mare.