Celdoni Fonoll

No'l prenatz lo fals marit

Ayšo es viadeyra


NoĚl prenatz lo fals marit,
Jana delgada!


I NoĚl prenatz lo fals jurat,
que pec es mal enseynat,

Yana delgada.


II No'l prenatz lo fals marit,
que pes es ez adormit,
Yana delgada.


III Que pec es mal enseynat,
no sia per vos amat,

Yana delgada.


IV Que pec es ez adormit,
no jaga amb vos el lit,

Jana delgada.


V No sia per vos amat,
mes val cel c'avetz privat,

Yana delgada.


VI No jaga ab vos el lit;
mes vos y valra l'amich,

Yana delgada.