Del més pregon de la nit
surten les veus més extremes:
la de l'home debatent-se
amb la mort, amb el seu cos,
la dels amants més insaciables
que pugnen per assolir resquícies
d'un últim plaer;
dolor o amor, però, tant és,
perquè tot es confon en aquesta hora extrema,
i ens espaordeix la semblança
de veus tan oposades.