Joan Manel

Medicina de pecat de falliment

Contricció: mercè vos rent,
car me faytz estar tan dolent
del greu faliment que ay fet,
car per vos, dona, me•n penet;
car on mays vos voletz dar
a mon cor, mays me faytz plorar
e sanar de mon faliment,
per qui•m faytz trist e penedent,
lo qual penedir e tristor
me fan gitar suspir d’amor;
per que’n mi faytz acordament
de tristor e d’alegrament,
lo qual atorc am e desir;
car faliment no•m pot venir
quant só enaxi meytadat;
car si•m vol alegrar peccat,
tristor m’ajuda encontinent,
e si•s fa bo alegrament,
car tristor me vol enganar
e vol que no pusca amar.